Buradasınız

Mükellef Hizmetleri Müdürlüğü

Mükellef Hizmetleri Müdürlüğü

Grup MüdürüMustafa ÖZDEMİRCİ
Müdür Vekiliİsmail GÜL
Mükellef Hizmetleri Müdürlüğü İletişim Bilgileri
Telefon
Santral0 224 245 66 33
Faks 0 224 222 08 49
E-posta mhi@bursavdb.gov.tr
bursavdb.mhak@gelirler.gov.tr
AdresBursa Vergi Dairesi Başkanlığı İhsaniye Ek Hizmet Binası Ahmet Vefik Paşa Cad. Nilüfer/BURSA

Mükellef Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri
 • Mükellef haklarının korunması, şikayetlerinin değerlendirilmesi ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.
 • Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.
 • Afişlerin, Rehber ve Broşürlerin basılması, dağıtılması gibi iş ve işlemleri yapmak.
 • Basın takibi iş ve işlemlerin ile ilgili koordinasyon görevlerini yürütmek, basın bildirisi hazırlamak.
 • Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak, vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Vergi Dairesi Başkanlığı yetki alanı içinde uygulama örneklerini tespit edip, bunların tüm vergi dairesi başkanlığı yetki alanında uygulanabilmesi için vergi dairesi başkanının onayına sunmak.
 • Ticaret / Meslek Oda birlik ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri yürütmek, mevzuatta yapılan düzenlemelere ilişkin bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek.
 • Vergi Dairesi Başkanının her türlü protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek.
 • Vergi Dairesi Başkanının katılacağı toplantılara ilişkin hazırlık yapmak ve ilgililere gündemi içeren duyuru yapmak.
 • Vergi Dairesi Başkanının görüşmelerinin kaydını tutmak, elektronik ortamda veya mevcut teknolojinin imkan vereceği diğer sistemlerde saklamak.
Undefined