Buradasınız

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Grup MüdürüRasim GENÇ
Müdür Vekiliİrfan Baran DAL
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü İletişim Bilgileri
Telefon0 224 249 67 10
Santral0 224 245 66 33
Faks0 224 249 67 42
0 224 247 38 48
E-posta

imi@bursavdb.gov.tr
bursavdb.imali@gelirler.gov.tr
bursavdb.satin@gelirler.gov.tr

AdresBursa Vergi Dairesi Başkanlığı İhsaniye Ek Hizmet Binası Ahmet Vefik Paşa Cad. Nilüfer/BURSA

İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün Görevleri
  • 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar kapsamında her türlü yapım, mal ve hizmet alımı, tefriş, kiralama, taşıma, temizlik gibi hizmetlerin yürütülmesi, ihalelerin hazırlanması ve sonuçlandırılması işlemlerini yapmak.
  • Noter beyiye aidatları, basın ilan giderleri, bilirkişi ödemeleri, yargılama giderleri, diğer yasal giderlerin ödemeleri, ihbar ikramiyesi ödemeleri, kiralama giderlerinin ödenmesi işlemlerini yapmak.
  • Müdürlükteki tüm personelin özlük işlemlerini yapmak, Hizmet Binalarının Sivil Savunma Planları ile Koruma ve Güvenlik Planlarını hazırlamak.
  • Koruma ve Güvenlik Görevlileri, Şoförler ve Hizmetli personelin sevk ve idaresini yapmak, taşıtların trafik ve tescil işlemlerini yapmak.
  • Yemek ihalesi dahil yemekhaneye ilişkin her türlü işlemleri yapmak, muhasebe kayıtlarını tutmak.
  • Başkanlığımız Merkez ve ilçelerinde yapılması planlanan yeni hizmet binaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, mevcut binaların tadilat ve onarımlarını yapmak.
  • Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre taşınır mal işlemlerini yürütmek.
  • Arşiv hizmetlerinin yürütülmesi, basılı kağıtların temini, depolanması ve temizlik personelinin sevk ve idaresini yapmak.
  • Hizmet binalarında oluşan elektrik, telefon, bilgisayar ve bilgisayar hattı arızaları için gelen talepleri yerine getirmek ve malzeme ihtiyacını karşılamak.
Undefined