Buradasınız

Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü

Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü

Grup MüdürüNazmi SARAÇOĞLU
Müdür VekiliRafet GÜCCAN
Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü İletişim Bilgileri
Telefon
Santral0 224 220 20 30
Faks0 224 224 08 73
E-posta gelir@bursavdb.gov.tr
bursavdb.gelkur@gelirler.gov.tr
bursavdb.engelli@gelirler.gov.tr
AdresAtatürk Cad. No:10 16190 Heykel Osmangazi/BURSA

Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğünün Görevleri
 • Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun dışında kalan diğer kanunlar ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uygulanmasına yönelik olarak başvuruları değerlendirmek ve sorunların çözümü konusunda mükelleflere, özelge verilmesine ilişkin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görüş bildirmek.
 • Başkanlık birimleri tarafından Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun dışında kalan diğer kanunlar ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uygulanmasına yönelik olarak talep edilen bilgilere ilişkin görüş bildirmek.
 • Mükellefler hakkında Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun dışında kalan diğer kanunlar ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığından, mahkemelerden ya da başka kurum veya kuruluşlardan talep edilen bilgilere yönelik görüş bildirmek.
 • Gelir Vergisi Kanununda yer alan engellilik indirimi ile ilgili işlemleri yapmak.
 • Avrupa Birliği Mali Yardımları kapsamındaki vergi istisnalarına ilişkin görevleri yürütmek.
 • Başkanlığın yetki alanı ile sınırlı olmak üzere çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında özelge taleplerine cevap vermek.
 • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, uluslararası bilgi değişimi ve diğer uluslararası anlaşmalar uyarınca yapılması gereken diğer işlemleri yapmak.
 • Mukimlik belgesi başvurularını sonuçlandırmak.
 • Dava açılması gereken durumlarda dayanak teşkil eden belgeleri gerekçeli yazı ekinde Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğüne göndermek.
 • Savunma Taslağı Formu ile birlikte dava konusu işlemlere ilişkin belgelerin onaylı örneklerini bir yazı ekinde Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğüne göndermek.
 • Arşive kaldırma ile ilgili gerekli işlemleri yapmak.
 • Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Undefined