Buradasınız

Usul Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü

Grup MüdürüMehmet Tarık TÖRER
Müdür VekiliVedat KAYIN
Eğitim Müdürlüğü İletişim Bilgileri
Telefon0 224 220 91 90
Santral0 224 245 66 33
Faks
E-postabursavdb.usul@gelirler.gov.tr
AdresBursa Vergi Dairesi Başkanlığı İhsaniye Ek Hizmet Binası Ahmet Vefik Paşa Cad. Nilüfer/BURSA

Usul Müdürlüğünün Görevleri
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak başvuruları değerlendirmek ve sorunların çözümü konusunda mükelleflere, özelge verilmesine ilişkin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görüş bildirmek.
  • Mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığından, mahkemelerden ya da başka kurum veya kuruluşlardan talep edilen bilgilere yönelik görüş bildirmek.
  • Başkanlık birimleri tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak talep edilen bilgilere ilişkin görüş bildirmek.
  • Uzlaşma komisyonları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
  • Vergi dairesi başkanlığı birimleri hakkında düzenlenen teftiş ve denetim raporlarına başkan adına verilecek olan cevapların hazırlanmasında eşgüdümü sağlamak.
  • Anlaşmalı matbaalarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
  • Dava açılması gereken durumlarda dayanak teşkil eden belgeleri gerekçeli yazı ekinde Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğüne göndermek.
  • Savunma Taslağı Formu ile birlikte dava konusu işlemlere ilişkin belgelerin onaylı örneklerini bir yazı ekinde Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğüne göndermek.
  • Arşive kaldırma ile ilgili gerekli işlemleri yapmak.
  • Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Undefined