Buradasınız

Tahsilat Müdürlüğü

Tahsilat Müdürlüğü

Grup MüdürüMehmet Tarık TÖRER
Müdür VekiliBurcu ERYILMAZ
Tahsilat Müdürlüğü İletişim Bilgileri
Telefon
Santral0 224 220 20 30
Faks0 224 222 08 49
E-posta tbursa@bursavdb.gov.tr
bursavdb.takip@gelirler.gov.tr
AdresAtatürk Cad. No:10 16190 Osmangazi/BURSA

Tahsilat Müdürlüğünün Görevleri
  • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak ortaya çıkan sorunlara ilişkin Başkanlığımıza bağlı birimler ve diğer kamu kurumu talepleri ile mükellef başvurularının değerlendirilerek konu hakkında görüş vermek veya Gelir İdaresi Başkanlığından görüş istemek.
  • Genel bütçe gelir hedeflerine ulaşabilmek amacıyla, cari dönem amme alacaklarının süresinde tahsili, vadesi geçmiş alacakların tahsil edilerek tasfiye edilmesine yönelik stratejiler geliştirmek, analiz ve değerlendirmeler yapmak ve uygulamak suretiyle tahsilata yönelik işlemlerin etkinliğini artırmak.
  • 6183 sayılı Kanununa ilişkin Başkanlığımız yetkisinde bulunan iş ve işlemlerin (ihtiyati tahakkuk, ihtiyati haciz, zamanaşımına uğramış alacakların terkini, tecil-taksitlendirme, muvafakat gibi) sekreterya hizmetlerini yürütmek.
Undefined