Buradasınız

Strateji Müdürlüğü

Strateji Müdürlüğü

Grup MüdürüMustafa ÖZDEMİRCİ
Müdür VekiliHalil ŞENVER
Strateji Müdürlüğü İletişim Bilgileri
Telefon
Santral0 224 220 20 30
Faks 0 224 224 99 42
E-posta sbursa@bursavdb.gov.tr
bursavdb.strateji@gelirler.gov.tr
AdresAtatürk Cd. No:10 16190 Heykel Osmangazi/ BURSA

Strateji Müdürlüğünün Görevleri
 • Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların uygulanmasına ilişkin gerekli çalışmaları yapmak, belirlenen temel hedefleri birimler arasında dağıtmak ve sonuçlarını Gelir İdaresi Başkanlığına sunulacak hale getirmek.
 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık program çerçevesinde öncelik, hedef, tedbir ve faaliyet önerilerinin hazırlanmasında katkı sağlamak. Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan planda yer alan iş ve işlemleri yapmak.
 • Vergi dairesi başkanlığının bütçesini stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlayarak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmek.
 • Yetki alanındaki mükellefler ve ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bilgi toplamak, araştırmalar yapmak ve faaliyet konularına ilişkin gerekli istatistikleri oluşturmak.
 • Vergi dairesi başkanlığı bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin süreçlerin iyileştirilmesi ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve öneriler sunmak.
 • Vergi dairesi başkanlığının faaliyet raporunu hazırlamak, performansına yönelik raporlara veriler oluşturmak, aksayan yönlere çözüm önerileri geliştirmek.
 • Arşiv hizmetlerinde kullanılan standart dosya planının başkanlık ve bağlı birimlerde uygulanması ve buna bağlı iş ve işlemleri yürütmek.
 • Yazışmalarda kullanılan idari birim kodlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Plan, proje ve benzeri konulara ilişkin hazırlanacak rapor, program vb. belgelere görev alanı çerçevesinde katkıda bulunmak.
 • Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde sunulmasına yönelik geliştirilen projelere Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen katkıları sağlamak.
 • Hizmet Standartları ve envanterlerinin hazırlanmasına katkı sağlamak, duyurmak, veri tabanlarına işlemek ve diğer işlemleri yürütmek.
 • Arşive kaldırma ile ilgili gerekli işlemleri yapmak.
 • Vergi Dairesi Başkanı ve/veya Grup Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Undefined