Buradasınız

KDV-ÖTV Müdürlüğü

KDV-ÖTV Müdürlüğü

Grup MüdürüNazmi SARAÇOĞLU
Müdür VekiliRafet GÜCCAN
KDV-ÖTV Müdürlüğü İletişim Bilgileri
Telefon
Santral0 224 220 20 30
Faks0 224 222 69 01
E-posta kdv@bursavdb.gov.tr
bursavdb.kdv@gelirler.gov.tr
AdresAtatürk Cad. No:10 16190 Heykel Osmangazi/BURSA

KDV-ÖTV Müdürlüğünün Görevleri
  • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasına yönelik olarak başvuruları değerlendirmek ve sorunların çözümü konusunda mükelleflere özelge verilmesine ilişkin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde görüş bildirmek.
  • Mükellefler hakkında 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığından, mahkemelerden ya da başka kurum veya kuruluşlardan talep edilen bilgilere yönelik görüş bildirmek.
  • Başkanlık birimleri tarafından 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasına yönelik olarak talep edilen bilgilere ilişkin görüş bildirmek.
  • Muhasebe İşlem Fişlerinin (MİF) kontrolünü yapmak.
  • Türkiye Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması doğrultusunda yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek.
  • Dava açılması gereken durumlarda dayanak teşkil eden belgeleri gerekçeli yazı ekinde Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğüne göndermek.
  • Savunma Taslağı Formu ile birlikte dava konusu işlemlere ilişkin belgelerin onaylı örneklerini bir yazı ekinde Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğüne göndermek.
  • Arşive kaldırma ile ilgili gerekli işlemleri yapmak.
  • Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Undefined