Buradasınız

Hukuk Bürosu

Hukuk Bürosu

Grup MüdürüMustafa ÖZDEMİRCİ
Koordinatör AvukatMustafa Selçuk AKYOL
Hukuk Bürosu İletişim Bilgileri
Telefon0 224 271 51 65
Santral0 224 245 66 33
Faks0 224 249 64 50
E-postahukukbbursa@bursavdb.gov.tr
bursavdb.hukukburo@gelirler.gov.tr
AdresBursa Vergi Dairesi Başkanlığı İhsaniye Ek Hizmet Binası Ahmet Vefik Paşa Cad. Nilüfer/BURSA

Hukuk Bürosunun Görevleri
  • Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra birimlerinin taraf olduğu adli, idari davalar ve icra takipleri ile ilgili olarak dosyaları takip etmek ve ilgili merciler nezdinde idareyi temsil etmek.
  • Gerektiğinde yargı mercii kararlarına karşı, süresinde kanun yollarına gitmek.
  • Yargılamanın veya takibin devamı süresince, yargılama veya takibin gerektirdiği gider ödemelerini yapmak veya yaptırmak.
  • Arşive kaldırma ile ilgili gerekli işlemleri yapmak.
  • Vergi Dairesi Başkanı ve/veya Grup Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
(Bu görevler ile bu görevler dışında yapılacak iş ve işlemler, Gelir İdaresi Başkanlığınca çıkarılan ikincil mevzuat ile İşlem Yönergesinde belirtilen usul ve esaslara göre yerine getirilir.)
Undefined