Buradasınız

Denetim Koordinasyon Müdürlüğü

Denetim Koordinasyon Müdürlüğü

Grup MüdürüSelim AKTAŞ
Müdür VekiliHamza CİHANER
Denetim Koordinasyon Müdürlüğü İletişim Bilgileri
Telefon0 224 247 71 37
Santral0 224 245 66 33
Faks0 224 245 40 89
E-posta denetimkoordinasyon@bursavdb.gov.tr
bursavdb.denko@gelirler.gov.tr
bursavdb.arge@gelirler.gov.tr
AdresBursa Vergi Dairesi Başkanlığı İhsaniye Ek Hizmet Binası Ahmet Vefik Paşa Cad. Nilüfer/BURSA

Denetim Koordinasyon Müdürlüğünün Görevleri
 • Yetki alanına ilişkin denetim planı konusunda önerilerde bulunmak.
 • Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan denetim planlarını uygulamak.
 • Yetki alanındaki vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak.
 • Yaygın ve yoğun vergi denetimlerini gerçekleştirmek, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek.
 • Vergi denetimine ilişkin yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi, standart ve ilkelerin oluşturulması ve denetim rehberleri hazırlanması konusunda önerilerde bulunmak.
 • Vergi denetimlerinin etkinlik ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak, denetimde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için vergi dairesi başkanlığına görüş ve önerilerde bulunmak.
 • Mükelleflerin vergi kanunlarına gönüllü uyumunu sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 • Vergi denetim ve incelemelerinde kullanılacak bilgileri toplamak ve vergi inceleme elemanlarının kullanımına sunmak.
 • Denetimler sırasında elde edilecek verilerin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Denetim ve inceleme sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve bunlara ilişkin istatistiki veriler oluşturmak.
 • Arşive kaldırılma ilgili gerekli işlemleri yapmak.
 • Vergi Dairesi Başkanı ve/veya Grup Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Undefined