213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Hakkında 2007 Yılında Verilen Özelge Örnekleri


Tarih 

İlgili Kanun

Madde ve Tebliğ Numarası 

Konu Özeti

11.12.2007

213 VUK

VUK 280  md.

Çekin tahsili veya ödenmesi tarihinde oluşan kur farkı işlemlerinin, tahsilat veya ödemenin gerçekleştirildiğinde faturalaştırılmasından dolayı, geçici vergi dönemlerindeki değerleme işleminin ne şekilde yapılacağı hk.

11.12.2007

213 VUK

193 GVK

VUK 236  md.

GVK 18,65,94

Vergi mükellefi olmayan bir ressamdan alınacak tablolar için ne tür belge düzenleneceği ile yapılacak ödemeden kesilecek vergi oranı hk..

04.12.2007

213 VUK

VUK mük 227

          mük 257

e-beyanname şifresi

27.11.2007

213 VUK

VUK 236  md.

Verilen ortodonti tedavi hizmeti karşılığında belge düzeni

22.11.2007

213 VUK

5022 KVK

3065 KDV

VUK 116,117,118, Ek md 11

KVK 7 md

KDV 1,17/2-a md.

Vergi inceleme raporlarına istinaden tarhiyat öncesi uzlaşma yoluna gidilen ve uzlaşma yoluyla kesinleşen vergi ve cezalar ilgili mevzuat hükümlerine uygun bulunduğundan vergilendirme hatası da bulunmadığı anlaşıldığından derneğin düzeltme talebinin yerine getirilemeyeceği hk.

14.11.2007

213 VUK

3065 KDV

VUK 229,231/5  md.,

KDV 2,10,13/d md.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında KDV’siz mal tesliminde belge düzeni

07.11.2007

213 VUK

3065 KDV

5022 KVK

193 GVK

VUK 229,232 md.

KDV 1/1,6/B,9 md

KVK 6 md

GVK 40 md

Yurt dışında yabancı dil eğitimi veren okullara öğrenci temin edilmesi konusunda aracılık hizmeti veren şirketin okul adına öğrencilerden tahsil ettiği toplam hizmet bedelinin ne şekilde belgelendirileceği  hk.

19.10.2007

213 VUK

VUK 30,341,344,352 md.,

340,346,351,357,367,368 Seri Nolu  G.T.

Kanuni süresinden sonra ödeme süresinden önce pişmanlık talebi olmaksızın elektronik ortamda verilen beyanname

09.10.2007

213 VUK

3065 KDV

VUK 229,231/5 md.

KDV 1/1,4,17,20 md.

AŞ’den kiralanan aracın pert olması nedeniyle Sigorta şirketince şirkete intikal ettirilecek olan sigorta bedeli için faturanın ne şekilde düzenleneceği hk

23.09.2007

213 VUK

VUK 174,176,177,179,180

181,219 md.

Sınıf Değiştirme

21.09.2007

213 VUK

VUK 141. md.

Mükellefin inceleme tutanağında imzadan İmtinanın  söz konusu olmaması ve suç deliline rastlanılmaması hallerinde incelenmek üzere teslim alınan defter ve belgelerin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

11.09.2007

213 VUK

193 GVK

3065 KDV

VUK 229,232,236 Md.

GVK 37,65,66 Md.

KDV 1/1, 4/1, 27/5.mad.

Belge düzeni

20.08.2007

213 VUK

VUK 5. md,

374 Seri Nolu G.T.

Vergi Mahremiyeti

16.08.2007

213 VUK

Türk Medeni Kanunu

VUK 12, 164. md,

Türk Medeni Kanunu 495, 501, 514, 516.md.

Mirasın reddedilmesi halinde ne gibi işlem yapılacağı hakkında

17.07.2007

213 VUK

VUK mük.227, mük 257.md,

340, 373 Seri Nolu  G.T.

Sigorta acenteliği faaliyetinde bulunan mükellefe e-beyanname şifresi verilip verilmeyeceği

13.07.2007

213 VUK

VUK 215, 227. md,

253 Seri Nolu G.T.

Yurtdışında faaliyet gösteren mükellefin düzenleyeceği belgelerde Türkçe kayıt nizamı

12.07.2007

213 VUK

VUK mük. 298. md,

328 Seri Nolu  G.T.

Kıdem Tazminatı Karşılığında Enflasyon Düzeltmesi

25.06.2007

213 VUK

193 GVK

VUK 94 md.

216 Seri Nolu GVK G.T.

İşyerinde çalışan okuma yazması olmayan kişiye tebliğ edilen ihbarnamelerin tebligatının yenilenip yenilenmeyeceği

13.06.2007

213 VUK

193 GVK

VUK 114. md,

216 Seri Nolu GVK G.T.

Vakıftan kiralanan işyeri için ödenen kiralar üzerinden tahakkuk eden  gelir  vergilerinin iadesi işlemlerinde VUK’da yer alan düzeltme zamanaşımı süresinin dikkate alınacağı hk.

25.05.2007

213 VUK

VUK 230/5, mük.257. md,

173,211,232,345 Nolu G.T.

Sevk irsaliyesi

25.05.2007

213 VUK

VUK 30, 336, 341, 344 ve 352. md.

Kanuni süresinden sonra ödeme süresinden önce pişmanlık talebi olmaksızın verilen beyannameler

23.05.2007

213 VUK

VUK 215, 227, 229. md.

Enflasyon düzeltmesi hakkında

17.05.2007

213 VUK

VUK 215, 227, 229. md.

Döviz cinsinden fatura

03.04.2007

213 VUK

VUK mük.257. md,

340,346,357,367 Nolu G.T.

Muhtasar beyanname eklerinin elektronik ortamda gönderilip gönderilmeyeceği

02.03.2007

213 VUK

VUK 229, 230/5. md.

Montaj işlerinde fatura düzenleme süresi

14.02.2007

213 VUK

VUK 229. md.

Çalışanlarına verilen yemek fişlerinin anlaşmalı marketlerde kullanılmasında belge düzeni

03.02.2007

213 VUK

193 GVK

5022 KVK

VUK 369. md,

GVK 94. md,

KVK 81 Seri Nolu G.T,

25 Nolu Sirküler.

Dar mükellef kurumlara  yapılan kar payı dağıtımlarında tevkifat ve yanılma hali.

09.01.2007

213 VUK

193 GVK

818 Borçlar

3065 KDV

VUK 229, 231. md,

GVK 1, 37,80, 85. md,

Borçlar 520. md,

KDV 1/1. md, 25 S.N. G.T.

Adi ortaklıklarda hisse devrinin vergilendirilmesi